سامانه پیام کوتاه
سامانه پیام کوتاه گروه ورتا با ضمانت بازگشت وجه بدون قید و شرط تا ۷ روز
 • Product 1

  سرویس سامانه پیام کوتاه - سازمانی

  • دارد ارسال ویژه
  • دارد ارسال تدریجی
  • دارد ارسال کد هدیه
  • دارد ارسال لیست سیاه
  • دارد خط اختصاصی هدیه
  • ندارد نوبت دهی هوشمند
  • دارد ضمانت بازگشت وجه
  • دارد ارسال از خط خدماتی
  • ندارد ارسال هدفمند مشاغل
  • ندارد ارسال از روی نقشه گوگل
  • دارد ارسال از طریق سیم کارت
  • ندارد ارسال با تفکیک استان و شهر
  • دارد بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی
  • 14.1 - 16.2 تعرفه اپراتور به طور میانگین
  فقط
  تومان399,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  سرویس سامانه پیام کوتاه - شرکتی

  • دارد ارسال ویژه
  • دارد ارسال تدریجی
  • ندارد ارسال کد هدیه
  • ندارد ارسال لیست سیاه
  • دارد خط اختصاصی هدیه
  • دارد نوبت دهی هوشمند
  • دارد ضمانت بازگشت وجه
  • دارد ارسال از خط خدماتی
  • دارد ارسال هدفمند مشاغل
  • ندارد ارسال از روی نقشه گوگل
  • دارد ارسال از طریق سیم کارت
  • دارد ارسال با تفکیک استان و شهر
  • دارد بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی
  • 13.8 - 15.4 تعرفه اپراتور به طور میانگین
  فقط
  تومان499,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  سرویس سامانه پیام کوتاه - تجاری

  • دارد ارسال ویژه
  • دارد ارسال تدریجی
  • دارد ارسال کد هدیه
  • ندارد ارسال لیست سیاه
  • دارد خط اختصاصی هدیه
  • دارد نوبت دهی هوشمند
  • دارد ضمانت بازگشت وجه
  • دارد ارسال از خط خدماتی
  • دارد ارسال هدفمند مشاغل
  • ندارد ارسال از روی نقشه گوگل
  • دارد ارسال از طریق سیم کارت
  • دارد ارسال با تفکیک استان و شهر
  • دارد بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی
  • 12.6 - 14.2 تعرفه اپراتور به طور میانگین
  فقط
  تومان599,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  سرویس سامانه پیام کوتاه - تجاری ویژه

  • دارد ارسال ویژه
  • دارد ارسال تدریجی
  • دارد ارسال کد هدیه
  • دارد ارسال لیست سیاه
  • دارد خط اختصاصی هدیه
  • دارد نوبت دهی هوشمند
  • دارد ضمانت بازگشت وجه
  • دارد ارسال از خط خدماتی
  • دارد ارسال هدفمند مشاغل
  • ندارد ارسال از روی نقشه گوگل
  • دارد ارسال از طریق سیم کارت
  • دارد ارسال با تفکیک استان و شهر
  • دارد بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی
  • 12.6 - 14.2 تعرفه اپراتور به طور میانگین
  فقط
  تومان799,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  پیام کوتاه - طلائی

  • دارد ارسال ویژه
  • دارد ارسال تدریجی
  • دارد ارسال کد هدیه
  • دارد ارسال لیست سیاه
  • دارد خط اختصاصی هدیه
  • ندارد نوبت دهی هوشمند
  • دارد ضمانت بازگشت وجه
  • دارد ارسال از خط خدماتی
  • ندارد ارسال هدفمند مشاغل
  • ندارد ارسال از روی نقشه گوگل
  • دارد ارسال از طریق سیم کارت
  • ندارد ارسال با تفکیک استان و شهر
  • دارد بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی
  • 14.1 - 16.2 تعرفه اپراتور به طور میانگین
  فقط
  تومان999,000/سالیانه
  سفارش دهید