اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پشتیبانی فنی

قسمت مربوط به پشتیبانی فنی کلیه سرویس های ارائه شده

 پشتیبانی دامین

قسمت مربوط به پشتیبانی ثبت ؛ تمدید و انتقال دامین

 پشتیبانی پیام کوتاه

قسمت مربوط به پشتیبانی سرویس پیام کوتاه

 پشتیبانی طراحی سایت

قسمت مربوط به پشتیبانی ثبت سفارش و طراحی سایت

 امور مالی و ذیحسابی

قسمت مربوط به امور مالی و ذیحسابی

 پشتیبانی لایسنس

قسمت مربوط به پشتیبانی گواهینامه ها و لایسنس ها